Linna Trade

Tangonvetolaitteet MPC

Ruot­sa­lai­nen MPC Au­to­ma­tion Sys­tems AB on maa­il­man suu­rin tan­gon­ve­to­lai­te val­mis­ta­ja.

MPC-tan­gon­ve­to­lait­teet edus­ta­vat vii­mei­sin­tä tek­no­lo­gi­aa, ne ovat pa­ten­toi­tu­ja ja niil­lä on maa­il­man­laa­jui­nen myyn­ti­ver­kos­to.

GRIP­PEX tan­gon­ve­to­lai­te

Kiin­ni­te­tään työ­ka­lu­re­vol­ve­riin sel­lai­seen työ­ka­lu­paik­kaan jo­hon tu­lee jääh­dy­tys­nes­te. Grip­pex toi­mii NC-käs­kyl­lä nes­te pääl­le, nes­te pois ja toi­mii jo 0,5bar pai­neel­la ai­na 20­bar as­ti, pa­lau­tus jousel­la. Grip­pex vie työ­ka­lu­re­vol­ve­ris­sa vä­hän ti­laa, ei­kä vaa­di vie­reis­ten työ­ka­lu­paik­ko­jen va­paa­na oloa.

Van­han­mal­li­set jousi/ris­sa­toi­mi­set tan­gon­ve­to­lait­teet voi­vat vie­dä li­säk­si yh­den tai kak­si vie­reis­tä työ­ka­lu­paik­kaa. Max tan­gon halk. 105mm, toi­mii ko­ko 3-105mm tar­tun­ta-alu­eel­la il­man sää­töä, myös kul­mik­kai­den tan­ko­jen ve­tä­mi­nen on­nis­tuu. Tan­gon pääs­tä 3,5mm riit­tää tar­tun­nan ai­kaan­saa­mi­sek­si. Tar­tun­ta­kyn­net kes­tä­vät kym­me­niä­tu­han­sia tar­tun­to­ja ja ne voi­daan tar­vit­taes­sa it­se te­roit­taa. Uu­det "sor­met" ja tar­tun­ta­pa­lat on help­po vaih­taa ja mak­sa­vat 65 eur / sar­ja.

PUL­LEX croco­di­le tan­gon­ve­to­lai­te

Kiin­ni­te­tään suo­raan pis­to­rään ja kos­ka, croco­di­le tart­tuu tan­koon kat­kai­sun yh­tey­des­sä se ei vaa­di yli­mää­räis­tä lii­ket­tä, jol­loin saa­vu­te­taan no­pea työ­kier­to. Croco­di­le ei vie työ­ka­lu­paik­kaa.

Tar­tun­ta­lat esia­se­tel­laan ko­neis­ta­mal­la tan­gon pääs­tä 0,1-0,2mm ja sää­tä­mäl­lä tar­tun­ta­pa­lat sen mu­kaan.

Pyy­dä tar­jous, li­sää mal­le­ja val­mis­ta­jan ko­ti­si­vul­ta!

3-sor­mi­nen Grip­pex

3-sor­mi­nen GRIP­PEX on suo­si­tel­ta­va mal­li pyö­rei­den ja kul­mik­kai­den tan­ko­jen ve­tä­mi­seen. GRIP­PEXIN kol­me tar­tun­ta­sor­mea kes­kit­tä­vät tan­gon au­to­maat­ti­ses­ti.

3-sor­mis­ta Grip­pexiä toi­mi­te­taan kah­ta eri ko­koa Grip­pex IIL (lar­ge) ja IIS (small). Ko­ko­nais­mi­tat vaih­te­le­vat sen mu­kaan, mi­tä tar­tun­ta­sor­mia käy­te­tään. On suo­si­tel­ta­vaa va­li­ta pie­nin tar­peel­li­nen tar­tun­ta-alue, jot­ta tar­tun­ta­voi­ma saa­daan mak­si­maa­li­sek­si ja ti­lan käyt­tö mah­dol­li­sim­man vä­häi­sek­si.

Grippex II Large

    L
Std- var­si asen­net­tu suo­raan ta­ka­le­vyyn 71 mm
VDI30 so­vi­tus­le­vy VDI (L+11.80 mm) 82.80 mm
VDI40 so­vi­tus­le­vy VDI (L+12.80 mm) 83.80 mm
TAR­TUN­TA-ALUE ø A ø B ø C
Sor­met 2-60 mm 64 mm 83 mm 89 mm
Sor­met 3-80 mm 83 mm 102 mm 94 mm
sor­met 7-105 mm 110 mm 129 mm 108 mm
Kiin­ni­tyk­set: Tar­tun­ta­sor­met:
Std ø25, ø32, ø40 mm
VDI30, VDI40
Suo­ra ø1",ø1-1/4", ø1-1/2"
2-60 mm
3-80 mm
7-105 mm

Grippex II Small

    L
Std- var­si asen­net­tu suo­raan ta­ka­le­vyyn 64 mm
VDI20, VDI25 asen­net­tu suo­raan ta­ka­le­vyyn 64 mm
VDI30 so­vi­tus­le­vy VDI (L+11.80 mm) 75.80 mm
Kiin­ni­tyk­set: Tar­tun­ta­sor­met:
Std ø20, ø25, ø32 mm
VDI20, VDI25, VDI30
Suo­ra ø1",ø1-1/4", ø1-1/2"
2-52 mm

2-sorminen Grippex

2-sor­mis­ta Grip­pexiä käy­te­tään, le­vy­jen, suo­ra­kai­teen mal­lis­ten ym kap­pa­lei­den ve­tä­mi­seen.

2-sor­mis­ta Grip­pexiä toi­mi­te­taan kol­mea eri ko­koa. Grip­pex IITL (twin lar­ge), Grip­pex IITS (twin small) and Grip­pex Mi­ni. On suo­si­tel­ta­vaa va­li­ta pie­nin tar­peel­li­nen tar­tun­ta-alue, jot­ta tar­tun­ta­voi­ma saa­daan mak­si­maa­li­sek­si ja ti­lan käyt­tö mah­dol­li­sim­man vä­häi­sek­si.

Grippex II Twin Large

    L
Std- var­si asen­net­tu suo­raan ta­ka­le­vyyn 71 mm
VDI30 so­vi­tus­le­vy VDI (L+11.80 mm) 82.80 mm
VDI40 so­vi­tus­le­vy VDI (L+12.80 mm) 83.80 mm
TAR­TUN­TA-ALUE ø A ø B ø C
Fin­gers 2-60 mm 64 mm 83 mm 89 mm
Fin­gers 3-80 mm 83 mm 102 mm 94 mm
Fin­gers 7-105 mm 110 mm 129 mm 108 mm
Kiin­ni­tyk­set: Tar­tun­ta­sor­met:
Std ø25, ø32, ø40 mm
VDI30, VDI40
Suo­rat ø1",ø1-1/4", ø1-1/2"
2-60 mm
3-80 mm
7-105 mm

Grippex II Twin Small

    L
Std- var­si asen­net­tu suo­raan ta­ka­le­vyyn 64 mm
VDI20, VDI25 asen­net­tu suo­raan ta­ka­le­vyyn 64 mm
VDI30 so­vi­tus­le­vy VDI (L+11.80 mm) 75.80 mm
Kiin­ni­tyk­set: Tar­tun­ta­sor­met:
Std ø20, ø25, ø32 mm
VDI20, VDI25, VDI30
Suo­ra ø1",ø1-1/4", ø1-1/2"
2-52 mm

Grippex Mini

    L
Std- var­si asen­net­tu suo­raan ta­ka­le­vyyn 49.50 mm
VDI16 asen­net­tu suo­raan ta­ka­le­vyyn 49.50 mm
VDI20 so­vi­tus­le­vy VDI (L+11.80 mm) 61.30 mm
Kiin­ni­tyk­set: Tar­tun­ta­sor­met:
Std ø16, ø20, ø25 mm
VDI16, VDI20
Suo­ra ø1"
0-38 mm

Pullex Crocodile

Ko­koon­pa­no:

Pul­lex Croco­di­le jär­jes­te­mä koos­tuu kol­mes­ta eri va­lit­ta­vas­ta osas­ta:
C30 - 1-30 mm

C60 - 30-60 mm
1 x ja­lus (C30 tai C60)
1 x  so­vi­tus­pa­la (var­si tai leh­ti­var­si tyyp­pi­sil­le pis­to­te­ril­le)
1 pa­ri ve­to­le­vy­jä (PFD-1)

Näin va­lit­set oi­kean so­vi­tus­pa­lan Pul­lex Croco­di­le tan­gon­ve­to­lait­tee­seen:

1. Kun pis­to­te­rä asen­ne­taan työ­ka­lun pi­ti­meen, tu­li­si käyt­tää lai­pal­lis­ta vä­li­kap­pa­let­ta. Description: http://www.barpuller.com/img/fixing1.gif Description: http://www.barpuller.com/img/fixing3.gif
C302 (So­pii C30) Description: http://www.barpuller.com/img/fixing4.gif
C602 (So­pii C60)
2. Jos lai­pal­le ei ole ti­laa käy­te­tään osia C303 ja C603. Description: http://www.barpuller.com/img/fixing2.gif Description: http://www.barpuller.com/img/fixing5.gif
C303 (So­pii C30)
Description: http://www.barpuller.com/img/fixing6.gif
C603 (So­pii C60)

Muu­ta­man ylei­sim­min käy­te­tyn mal­lin suo­si­tuk­set:

Iscar työ­ka­lun­pi­din (te­rät 26/21,4) tyyp­pi SGT­BU-20-5G
tyyp­pi SGT­BU-25-5G
Description: http://www.barpuller.com/img/fixing7.gif
C301-A1
Sand­vik työ­ka­lun­pi­din (te­rät 25,9/21,4) tyyp­pi 151.2-202021M
Iscar tool työ­ka­lu­pi­din (te­rät 32/24,8) tyyp­pi SGT­BU-20-6G
tyyp­pi SGT­BU-20C-6
tyyp­pi SGT­BU-25-6G
tyyp­pi SGT­BU-25C-6
Description: http://www.barpuller.com/img/fixing8.gif
C601-A1
Iscar työ­ka­lun­pi­din (te­rät 32/24,8) tyyp­pi SGT­BU-32-6G
tyyp­pi SGT­BU-32-25-6G
Description: http://www.barpuller.com/img/fixing8.gif
C601-A2
Sand­vik tool työ­ka­lun­pi­din (te­rät 31,9/25) tyyp­pi 151.2.3232-25
Mirco­na työ­ka­lun­pi­din (te­rät 32/25) tyyp­pi TB56C-25-32
tyyp­pi TB56C-32-32

Leh­ti­var­si­mal­li­sil­le:

Työ­ka­lun­pi­din ~26/21,4 Description: http://www.barpuller.com/img/c301.gif
C301
Työ­ka­lun­pi­din ~32/25 Description: http://www.barpuller.com/img/fixing10.gif
C601

Ve­to­le­vyt:

Ve­to­le­vyt toi­mi­te­taan pa­rei­na. Description: http://www.barpuller.com/img/pfd-4.gif
PFD-1
Description: http://www.barpuller.com/img/pfd-2.gif