Linna Trade

Mittarit

Soita tai lähetä kysely / tarjouspyyntö tästä niin valitsemme puolestanne parhaan ja kustannustehokkaimman vaihtoehdon tarpeisiinne!

Pedak

 

Erittäin kattava valikoima mittareita!

 

Hollantilaisen Pedakin tuotevalikoimista löytyy mittari tarpeeseen kuin tarpeeseen, valikoimissa mm. lämpökamerat, ilmastolaitteet, ympäristölaitteet, valomittarit/Lux-mittarit, desibelimittarit, testauslaitteet, yleismittarit, jännitteentunnistimet, pihtiampeerimittarit, eristyskoettimet, prosessiyleismittarit, skoopit, sähkönlaatumittarit, prosessilaitteet, välituenpaikantimet, mittauskaapelit ja varusteet, tärinämittarit, ainevahvuusmittarit, pinnanpaksuusmittarit, pinnankarheusmittarit, kierrosnopeus- ja pintanopeusmittarit, data loggerit, näyttöjä jne.

Katso tuotteet täältä!

Hol­lan­ti­lai­sen Iin­no­va­tes­tin tuo­te­va­li­koi­mas­ta toi­mi­tam­me kä­si­mit­ta­rit, Bri­nell-, Sho­re-, ja ult­ra­ää­ni ko­vuus­mit­ta­rit, pin­nan­kar­heus­mit­ta­rit, ai­ne­vah­vuus­mit­ta­rit, pin­noit­teen pak­suus­mit­ta­rit, vä­ri­nä­mit­ta­rit ja be­to­ni­mit­ta­rit.

 

TH-1100_front-hand

 

 

   Mekaaniset kovuusmittarit

Barcol_front

 

Kovuusmittarit pehmeille metalleille

WH100_45Low

 

    Pihtikovuus mittarit

HB1500

 

 Brinell kovuusmittarit

 

MET-U1A_front

 

Ultraääni kovuusmittarit

DSAS_front

 

    Shore kovuusmittarit

TT-320_45-hand

 

  Seinämän vahvuuden mittaus

CG-700_topdown

 

Pinnoitteen paksuusmiittarit

TR-110_front-hand

 

   Pinnankarkeusmittarit

VG100_front-hand

 

          Värinä mittarit

TC-300_front-hand

 

 

             Betonin testaus

 

Ita­lia­lai­nen SM-IN­STRU­MENTS val­mis­taa huip­pu­laa­duk­kai­ta pin­nan­kar­heus­mit­ta­rei­ta, pro­fi­lo­met­re­jä ja pyö­rey­den mit­taus­lait­tei­ta.

Kat­so tuot­teet tääl­tä

Meiltä myös erittäin kattava valikoima mittareita Lunalta nopeisiin toimituksiin!

Kat­so tuot­teet tääl­tä

KERN & Sohn GmbH

Sak­sa­lai­sen Kernin tuo­te­va­li­koi­ma kat­taa, ve­to- ja työn­tö­voi­ma­mit­ta­rit, ai­ne­vah­vuus­mit­ta­rit, pin­noit­teen­pak­suus­mit­ta­rit, Sho­re ja Leeb ko­vuus­mit­ta­rit ja ym­pä­ris­tö­mit­ta­rit.

 

    Kovuusmittarit metalleille

 

 

 

               Momenttimittarit

 

    Pinnoitteen paksuusmittarit

Seinämä vahvuus mittarit

 

 

            Shore kovuusmittarit

 

        Voimamittarit

 

 

 

             Ympäristömittarit

 

 NIT­TO KOH­KI DEL­VO MO­MENT­TI­MIT­TA­RI

100 muis­ti­paik­kaa, mit­taus­tu­lok­set säi­ly­vät muis­tis­sa myös vir­ran ol­les­sa kat­kais­tu­na. RS-232 lii­tän­tä, jon­ka avul­la mit­taus­tu­lok­set voi­daan siir­tää tie­to­ko­neel­le. Il­mai­set siir­to-oh­jel­mat la­dat­ta­vis­sa ohei­sis­ta lin­keis­tä.

DLT1173 EDSS-2 http://​www.​nitto-kohki.​co.​jp/​e/​prd/​delvo/​dss/​EDSS-2.​EXE
DTL1673 EDSS-3 http://​www.​nitto-kohki.​co.​jp/​e/​prd/​delvo/​dss/​EDSS-3.​EXE

Täy­teen la­da­tun akun toi­min­ta-ai­ka 15 tun­tia, au­to­maat­ti­nen vir­ran­kat­kai­su 10­min. Toi­mi­tuk­seen sis. adap­te­ri ruu­vain­pääl­le. Op­tio­na saa­ta­va­na adap­te­rit ka­ral­le.

mal­li mit­taus­voi­ma tark­kuus
DLT1173A 0,015-1,5Nm 0,5%
DLT1673A 0,15-10,0Nm 0,5%