Linna Trade

Il­ma­moot­to­rit

Ober

Ober on yk­si Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta pneu­maat­tis­ten moot­to­rei­den val­mis­ta­jis­ta. Moot­to­rit ovat tun­net­tu­ja laa­dus­ta ja muo­toi­lus­ta, se­kä so­vel­tu­vuu­des­ta mo­niin eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. OBER moot­to­rei­ta käy­te­tään mm. pa­pe­ri­ko­neis­sa mi­kä ker­too nii­den tin­ki­mät­tö­mäs­tä laa­dus­ta. Ober-moot­to­rei­ta käy­te­tään laa­jal­ti kai­kil­la teol­li­suu­den aloil­la ja ne ovat saa­vut­ta­neet van­kan ja­lan­si­jan käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa omi­nai­suuk­sien­sa vuok­si. Kil­pai­lu­ky­kyi­nen hin­ta, erin­omai­nen hin­ta / laa­tu. Ky­sy myös ui­vat pi­ka­vaih­tois­tu­kat ja kier­re­ta­pin­pi­ti­met ro­bo­til­la kier­teit­tä­mi­seen! Erin­omai­nen ko­ko-pai­no/te­ho suh­de, kil­pai­lu­ky­kyi­set hin­nat, hyvä te­hon tuot­to, help­po asen­nus, yk­sin­ker­tai­nen ra­ken­ne, mu­kau­tu­vuus eri ym­pä­ris­tö­olo­suh­tei­siin, tur­val­li­suus.Paineilmatyökalu info täältä.


LCY sar­jan il­ma­moot­to­rit         

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 110 watt, Ku­lu­tus 340 Nl/1' Lisätietoja!

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LCY­O11D 8711231 4700 2300 0,4 0,6 0,3
LCY­O22D 8711232 1500 720 1,3 2,1 0,35
LCY­O44D 8711234 1000 500 1,8 3,0 0,35
LCY­O66D 8711236 600 300 3,1 5,1 0,35

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 110 watt, Ku­lu­tus 340 Nl/1'

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LCY­O11R 8731231 4700 2300 0,4 0,6 0,3
LCY­O22R 8731232 1500 720 1,3 2,1 0,35
LCY­O44R 8731234 1000 500 1,8 3,0 0,35
LCY­O66R 8731236 600 300 3,1 5,1 0,35

LFB sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt, Ku­lu­tus 480 Nl/1'   Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Va­sem­mal­le pyö­ri­vä Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LFBHD 8711181 LFBHS 8721181 28000 15000 0,11 0,23 0,5
LFB0D 8711182 LFB0S 8721182 6200 3300 0,51 1,05 0,5
LFB15D 8711180 LFB15S 8721180 4900 2600 0,64 1,33 0,5
LFB1D 8711183 LFB1S 8721183 3500 1900 0,9 1,9 0,5
LFB2D 8711184 LFB2S 8721184 1300 750 2,3 4,7 0,6
LFB3D 8711185 LFB3S 8721185 770 420 4,1 8,4 0,6
LFB4D 8711186 LFB4S 8721186 430 230 8,2 15 0,6

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 160 watt, Ku­lu­tus 400 Nl/1'

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LFBHR 8731181 25000 14750 0,10 0,18 0,5
LFB0R 8731182 5600 3250 0,47 0,81 0,5
LFB15R 8731180 4500 2600 0,59 1,02 0,5
LFB1R 8731183 3200 1800 0,84 1,44 0,5
LFB2R 8731184 1200 700 2,1 3,6 0,6
LFB3R 8731185 670 410 3,8 6,5 0,6
LFB4R 8731186 400 230 6,7 11,5 0,6

LGS sarjan ilmamoottorit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Va­sem­mal­le pyö­ri­vä Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LGSHD 8711187 LGSHS 8721187 26000 12800 0,32 0,53 0,75
LGS0D 8711188 LGS0S 8721188 5800 2800 1,46 2,4 0,75
LGS2D 8711189 LGS2S 8721189 3300 1600 2,59 4,24 0,75
LGS3D 8711190 LGS3S 8721190 1300 630 6,55 10,74 0,9
LGS5D 8711191 LGS5S 8721191 730 350 11,7 19,1 0,9
LGS7D 8711193 LGS7S 8721193 540 260 15,86 25,98 0,9
LGS8D 8711192 LGS8S 8721192 410 200 20,71 33,94 0,9

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 400 watt, Ku­lu­tus 560 Nl/1'

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LGSHR 8731187 21000 11500 0,33 0,49 0,75
LGS0R 8731188 4600 2500 1,5 2,2 0,75
LGS2R 8731189 2600 1450 2,7 3,9 0,75
LGS3R 8731190 1000 570 6,8 9,9 0,9
LGS5R 8731191 580 320 12,1 17,6 0,9
LGS7R 8731193 420 230 16,4 24 0,9
LGS8R 8731192 320 180 21,4 31,4 0,9

SLGS sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 480 watt, Ku­lu­tus 870 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Va­sem­mal­le pyö­ri­vä Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
SLGSHD 8711194 SLGSHS 8721194 16200 8000 0,60 1,1 0,8
SLGS0D 8711195 SLGS0S 8721195 3600 1800 2,6 5,1 0,8
SLGS2D 8711196 SLGS2S 8721196 2000 1000 4,6 9,0 0,8
SLGS3D 8711197 SLGS3S 8721197 800 400 11,7 22,8 1
SLGS5D 8711198 SLGS5S 8721198 450 230 20,8 40,5 1
SLGS7D 8711199 SLGS7S 8721199 330 110 28,3 55,2 1

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 410 watt, Ku­lu­tus 720 Nl/1'

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
SLGSHR 8731194 15600 7900 0,50 0,7 0,85
SLGS0R 8731195 3500 1760 1,9 3,2 0,85
SLGS2R 8731196 1960 990 3,9 5,6 0,85
SLGS3R 8731197 780 390 10 14,2 1,05
SLGS5R 8731198 440 220 17,7 25,2 1,05
SLGS7R 8731199 320 160 24,2 34,3 1,05

P sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 640 watt, Ku­lu­tus 950 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Va­sem­mal­le pyö­ri­vä Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
PHD 8711131 PHS 8721131 20000 10300 0,59 0,81 1,15
P40D 8711132 P40S 8721132 4200 2100 2,85 3,93 1,15
P30D 8711133 P30S 8721133 3400 1700 3,53 4,86 1,15
P20D 8711134 P20S 8721134 2500 1250 4,79 6,6 1,15
P8D 8711136 P8S 8721136 850 440 13,82 19,04 1,4
P6D 8711137 P6S 8721137 700 350 17,11 23,57 1,4
P4D 8711138 P4S 8721138 500 260 23,23 32 1,4
P3D 8711139 P3S 8721139 400 210 28,75 39,6 1,4
SPHD 8711250 SPHS 8721250 17000 8270 0,9 1,8 1,2
SP40D 8711251 SP40S 8721251 3500 1710 4,3 9 1,2
SP30D 8711252 SP30S 8721252 2850 1380 5,3 11 1,2
SP20D 8711253 SP20S 8721253 2100 1015 7,3 15 1,2
SP8D 8711254 SP8S 8721254 730 350 21 43 1,5
SP6D 8711255 SP6S 8721255 580 285 26 53 1,5
SP4D 8711256 SP4S 8721256 430 210 35 73 1,5
SP3D 8711257 SP3S 8721257 350 170 43,5 90 1,5
SP2D 8711258 SP2S 8721258 250 125 59 120 1,5

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 570 watt, Ku­lu­tus 830 Nl/1'

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
PHR 8731131 10950 10950 0,5 0,82 1,15
P40R 8731132 4100 2250 2,43 4 1,15
P30R 8731133 3300 1820 3 4,93 1,15
P20R 8731134 2400 1350 4,08 6,7 1,15
P8R 8731136 800 450 11,76 19,32 1,4
P6R 8731137 650 370 14,56 23,91 1,4
P4R 8731138 490 270 19,76 32,46 1,4
P3R 8731139 380 220 24,46 40,18 1,4

T sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 820 watt, Ku­lu­tus 1300 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Va­sem­mal­le pyö­ri­vä Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
THD 8711201 THS 8721201 12500 6300 1,2 2,6 1,8
T30D 8711202 T30S 8721202 2550 1300 6 13 1,8
T15D 8711204 T15S 8721204 1500 770 10 21 1,8
T06D 8711205 T06S 8721205 520 270 29 61 2,1
T04D 8711207 T04S 8721207 330 160 49 103 2,1

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 740 watt, Ku­lu­tus 1100 Nl/1'

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
THR 8731201 13000 6700 1 1,6 1,8
T30R 8731202 2600 1350 5 7,7 1,8
T15R 8731204 1600 820 8,5 13 1,8
T06R 8731205 550 280 24,5 37,4 2,1
T04R 8731207 330 170 41 62,8 2,1

LKW / NK sar­jan il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 1340 watt Ku­lu­tus 1400 Nl/1' Lisätietoja, muita malleja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LKW40D 8711240 3500 1700 7,5 8,9 5,9
LKW25D 8711241 2000 900 12,9 15,3 5,9
LKW15D 8711242 1350 670 19,1 22,7 5,9
LKW08D 8711243 700 350 36,5 43,4 7,6
LKW02D 8711245 190 90 137,5 163,3 7,6
NK1900D 8711263 1850 1350 22 53 9,3
NK150D 8711262 150 110 267 650 10,5
NK100D 8711261 100 70 406 990 10,5
NK70D 8711260 65 50 600 1450 10,5

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 1070 watt, Ku­lu­tus 1600 Nl/1'

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LKW40R 8731240 3400 1600 5 6 5,9
LKW25R 8731241 1900 910 8,7 10,2 5,9
LKW15R 8731242 1350 610 12,8 15,1 5,9
LKW08R 8731243 700 320 24,5 28,8 7,6
LKW02R 8731245 180 85 92,3 108,7 7,6
NK1900R 8731263 1800 1240 20 50 9,3
NK150R 8731262 150 100 246 600 10,5
NK100R 8731261 100 70 373 900 10,5
NK70R 8731260 70 45 552 1350 10,5

LFF sar­jan ma­ta­la­kier­rok­si­set il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt, Ku­lu­tus 480 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LFF80D 8711223 100 50 36 67 1,1
LFF120D 8711222 180 95 20 37 1,1
LFF200D 8711221 300 170 11 21 1,1

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 160 watt, Ku­lu­tus 400 Nl/1'

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LFF80R 8731223 85 50 30 51 1,1
LFF120R 8731222 150 90 16 29 1,1
LFF200R 8731221 270 160 9 16 1,1

LGG sar­jan ma­ta­la­kier­rok­si­set il­ma­moot­to­rit

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LGG80D 8711217 85 40 100 135 1,5
LGG120D 8711216 150 70 56 75 1,5
LGG200D 8711215 260 130 31 43 1,5

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 400 watt, Ku­lu­tus 560 Nl/1'

Mal­li Va­paat kier­rok­set Kier­rok­set max te­ho Mo­ment­ti max te­ho Staat­ti­nen mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LGG80R 8731217 70 35 104 150 1,5
LGG120R 8731216 120 65 58 84 1,5
LGG200R 8731215 220 120 33 47 1,5

Il­ma­moot­to­rit ruu­vin­vään­töön ACCU-TRK liu­ku­kyt­ki­mel­lä (il­ma­kat­kai­su)

Sar­ja ALCYO ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 110 watt, Ku­lu­tus 340 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
ALCY­O22 ACCU-TRK 8604272 (*) 1200 0,8 - 2 0,5
ALCY­O44 ACCU-TRK 8604274 (*) 800 1,7 - 3 0,5
ALCY­O66 ACCU-TRK 8604276 (*) 500 1,7 - 3,7 0,5

Sar­ja ALFB ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt, Ku­lu­tus 480 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
ALFB22D ACCU-TRK 8604251 (*) 900 1,8 - 5,5 0,8
ALFB25D ACCU-TRK 8604253 (*) 700 2 - 7,6 0,8

Sar­ja ALGS ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt, Ku­lu­tus 600 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
ALGS2D ACCU-TRK 8604262 (*) 2200 1,8 - 3,5 1,2
ALGS3D ACCU-TRK 8604263 (*) 750 2 - 7,6 1,2
ALGS5D ACCU-TRK 8604265 (*) 420 4,8 - 14,6 1,2
ALGS8D ACCU-TRK 8604268 (*) 250 4,8 - 14,6 [18 (a)] 1,2

Sar­ja SALGS ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 480 watt, Ku­lu­tus 870 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
SALGS2D ACCU-TRK 8604322 (*) 1800 2 - 7,6 1,2
SALGS3D ACCU-TRK 8604323 (*) 800 4,8 - 14,6 1,4
SALGS5D ACCU-TRK 8604324 (*) 450 4,8 - 14,6 [20 (a)] 1,4
SALGS7D ACCU-TRK 8604325 (*) 330 4,8 - 14,6 [20 (a)] 1,4

Sar­ja LACS ACCU-TRK

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt ´Ku­lu­tus 600 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
LACS35 ACCU-TRK 8604121 190 20-35 2,75
LACS70 ACCU-TRK 8604122 110 40-70 3
LACS90 ACCU-TRK 8604123 90 50-90 3,35

Il­ma­moot­to­rit ruu­vin­vään­töön SLIP-TRK liu­ku­kyt­ki­mel­lä (luis­taa)

ALFB FR sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt ´Ku­lu­tus 480 Nl/1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
ALFB1DFR 8604201 2600 1,9 0,7
ALFB2DFR 8604202 1000 4,7 0,8
ALFB3DFR 8604203 580 8,4 0,8
ALFB4DFR 8604204 325 15 0,8

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 160 watt ´Ku­lu­tus 400 N l /1'

Mal­li Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
ALFB2RFR 8604212
900 3,6 0,8
ALFB4RFR 8604214 300 11,5 0,8

ALGS FR sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt ´Ku­lu­tus 600 N l /1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
ALGS0DFR 8604205
4200 1,46 0,95
ALGS2DFR 8604207 2360 2,59 0,95
ALGS3DFR 8604208 930 6,55 1,1
ALGS5DFR 8604209 520 11,7 1,1
ALGS8DFR 8604211 295 20,7 1,1

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 400 watt ´Ku­lu­tus 500 N l /1'

Mal­li Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
ALFB2RFR 8604212
900 3,6 0,8
ALFB4RFR 8604214 300 11,5 0,8

SALGS FR sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 480 watt ´Ku­lu­tus 870 N l /1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
SALGS2DFR 8604302 2000 9 0,9
SALGS3DFR 8604303 800 22,8 1,05

Il­ma­moot­to­rit ruu­vin­vään­töön Il­man mo­ment­tia

ALFB SCAN sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt ´Ku­lu­tus 480 N l /1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Vap. kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
ALFB1DSCAN 8604221 2600 1,9 0,8
ALFB2DSCAN 8604222 1000 4,7 0,9
ALFB3DSCAN 8604223 580 8,4 0,9
ALFB4DSCAN 8604224 325 15 0,9

ALGS SCAN sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt ´Ku­lu­tus 600 N l /1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Vap. kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm Pai­no kg
ALGS0DSCAN 8604225 4200 2,4 1,05
ALGS2DSCAN 8604227 2360 4,24 1,05
ALGS3DSCAN 8604228 930 10,7 1,2
ALGS5DSCAN 8604229 520 19,1 1,2
ALGS8DSCAN 8604231 295 33,9 1,2

LACS Y sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 110 watt ´Ku­lu­tus 340 N l /1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Vap. kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm
LACS120Y04 8604151 125 22

LACS F sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 190 watt ´Ku­lu­tus 480 N l /1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Vap. kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm
LACS600F 8604145 550 7,5
LACS400F 8604144 300 10
LACS200F 8604143 220 28
LACS120F 8604142 130 50
LACS80F 8604141 75 58

LACS G sar­ja

Ei suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 430 watt ´Ku­lu­tus 600 N l /1' Lisätietoja!

Oi­keal­le pyö­ri­vä Vap. kier­rok­set rpm/min Mo­ment­ti Nm
LACS600G 8604135 600 17
LACS400G 8604134 350 30
LACS200G 8604133 230 46
LACS120G 8604132 130 83
LACS80G 8604131 70 147

Kier­tei­tys­moot­to­rit

Suun­taa vaih­ta­va: Te­ho 740 watt ´Ku­lu­tus 1000 N l /1'   Lisätietoja!

Mal­li Vap. kier­rok­set rpm/min Is­tu­kan kiin­ni­tys
MTR15 8305527 1600 B12
MTR8 8305522 600 B16
MTR6 8305525 550 B12
MTR4 8305524 330 B12
MTR1 8305526 100 B16
MG1201 350 B10
MP100 CA 300/100 B16