Linna Trade

Di­gi­taa­li­set näyt­tö­lait­teet

 

 

GIVI MISURE         

 

20-vuoden kokemuksella käyttäjien, huoltoliikkeiden- ja koneenrakentajien mielestä Givi Misure on markkinoiden luotettavin. Markkinoiden paras hinta laatu Euroopassa valmistetuista ammattikäyttöön tarkoitetuista mittalaitteista? Yli tuhat myytyä mittalaitepakettia!

 

Markkinoilla on kiinalaisia, Taiwanilaisia, sekä esimerkiksi ”Tšekkiläisiä” ja ”Saksalaisia” mittalaitteita, joiden alkuperämaa kuitenkin on Kiina. Asiakkailta saamamme palautteen mukaan, nämä ovat hajonneet lyhyessä ajassa, eikä aasialaisten tuotteiden luotettavuus, varaosien saanti ja ominaisuudet ole olleet yhtä hyviä kuin Euroopassa valmistettujen mittalaitteiden. Mittaustarkkuuskaan ei useasti ole riittänyt koneen mittatarpeisiin! Helposti haksahtaa ostamaan halpaa, mutta jos jotain hajoaa, niin varaosien saanti kestää ja ne ovat kalliita. Pahimmassa tapauksessa varaosia ei saa ja joudutaan uusimaan koko mittalaitteet. Halvasta voi tulla kallis, susi kappaleet, tuotanto katkokset, ylimääräinen ajankäyttö,,,,,.

 

Laadukkaalla ja tarkalla työstökoneella saadaan tehtyä mittatarkkoja työkappaleita, kun myös mittalaitteet mittaavat tarkasti! Hiomakoneelle mittasauvojen resoluution pitää olla 1µm, mittaus tarkkuus ± 3 µm, Jyrsinkoneen ja Avarruskoneen mittasauvojen resoluution pitää olla 10µm, mittaus tarkkuus ± 5 µm ja sorvilla X-liike 5µm, mittaustarkkuus ± 3 µm, Z-liikkeelle riittää 100µm, mittaus tarkkuus ± 10 µm. Nämä ovat sellaisia arvoja, joilla saadaan tarkimmastakin työstökoneesta paras mahdollinen mittatarkkuus hyöty käyttöön. Toisaalta tämän tarkempia mittalaitteita ei tarvita, koska käytännössä manuaali työstökoneilla ei eri muuttujista johtuen voi tehdä mittatarkempia työkappaleita kuin yllä annetut kone /akseli arvot. Magneettinauhalla tai mittasauvalla, jossa on magneettinauha-asteikko, ei päästä tällaisiin tarkkuuksiin ja kalliista koneesta saatava mittatarkkuus hyöty menee hukkaan. Ainoastaan optisesti mittaavilla mittasauvoilla nämä tarkkuudet voivat toteutua.

 

Givi Misure mittasauvat mittaavat optisesti, tarkkuudet alkaen 0,5 µm ja moduulirakenteisina pisimmillekin liikkeille. Givi Misure mittasauvoissa ei ole herkästi rikkoutuvaa lasiasteikkoa vaan sauvan pohjassa metallinauha, johon stanssattu viivoja, joita sitten optinen lukupää lukee. Mittasauvat on rakennettu tukevaan alumiini profiiliin, ovat erittäin luotettavia, tarkkoja ja ne kestävät erinomaisesti leikkuunestettä, mittasauvoissa on kaksinkertaiset huulitiivisteet ja lukupäät on valikoitu kestämään rasitusta, lämpöä ja leikkuunestettä kovissa olosuhteissa. Mittasauvat on helppo asentaa, ne ovat tukevia, niissä on lämpölaajenemis- kompensointi ja ne voidaan tarvittaessa paineistaa, jotta kaikkein hankalimmissa olosuhteissa leikkuuneste ei pääse sauvan sisään.

 

Givi Misure näytöt on suunniteltu mahdollisimman käyttäjä ystävällisiksi, niissä on vakiona kaikki työskentelyä helpottavat toiminnot, joita voidaan tarvita. Näy­töis­sä on käy­tet­ty uusin­ta saa­ta­vil­la ole­vaa elekt­ro­nis­ta tek­no­lo­gi­aa, 3,3 vol­tin ma­ta­la­jän­nit­tei­siä kom­po­nent­te­ja ja ne ovat, val­mis­ta­jan mu­kaan mark­ki­noi­den par­hai­ten häi­riö­suo­jat­tu­ja. Näy­töt ovat help­po­käyt­töi­siä, täy­del­li­sen luo­tet­ta­via, mo­ni­puo­li­sia ja yh­dis­tel­tä­vis­sä eri so­vel­luk­siin. Näyt­tö­jä on saa­ta­vil­la 1-4-ak­se­lin so­vel­luk­siin, sor­vil­le, jyr­sin­ko­neel­le, hio­ma­ko­neel­le, aar­po­ral­le jne., myös paneeli asennuksiin.

 

Givi Misure tuotteet valmistetaan 100 % Italiassa Givi Misuren tehtaalla Nova Milanesessa. Yrityksellä on myyntikonttorit, Turkissa, Intiassa ja Kiinassa, ne ovat vain myyntikonttoreita, joissa ei ole mitään valmistusta. Kaikkien antureiden mittatarkkuus tarkistetaan erittäin tarkoilla mittalaitteilla temperoidussa ja pölyttömässä tarkistus huoneessa. Näytöt ”vanhennetaan” ts. pidetään virta päällä vähintään viikko ennen asiakkaille lähettämistä, jotta varmistetaan niiden moitteeton toimivuus ja havaitaan mahdolliset vialliset komponentit. Meillä onkin 20-vuoden aikana ollut vain yhden käden sormista luettava määrä reklamaatioita.

 

Givi Misure mittalaitteet toimitetaan viikossa loppuasiakkaille suoraan tehtaalta, mistä johtuen niillä on erinomainen hinta laatu suhde, 2-vuoden takuu, Suomenkieliset käyttöohjeet. Jos vahinkoja sattuu, toimitamme varaosat tarvittaessa päivässä! Pyydä tarjous tästä!

 

GIVI MISURE DIGITAALISET NÄYTTÖLAITTEET


Kun luotettavuus ja tarkkuus ratkaisee! Satoja tyytyväisiä käyttäjiä!

 

NÄYTÖT

Digitaalinen näyttölaite Vi­sion 700 2, 3 tai 4-akselin sovelluksiin. VISION 700 on mo­der­nisti muotoiltu mo­ni­puo­li­nen näyt­tö­lai­te, sor­vin, jyr­sin­ko­neen, aar­po­ran tms. näy­tök­si. Näy­tön etu pa­nee­lis­sa on vii­si pi­ka­va­lin­ta­näp­päin­tä jo­hon voi tal­len­taa ha­lua­man­sa toi­min­not. Resoluutiot alkaen 0,5µm. Voidaan käyttää yhdessä NCS mittasauvan kanssa. Universaali softa , joka sopii kaikille työstökoneille. Softan päivitys sarjaportin kautta, tuhat muistilohkoa, myös paneeliasennettava malli, runsaasti helppokäyttöisiä toimintoja. Näy­tös­sä on suu­ret kau­as erot­tu­vat 17mm kor­keat LED nu­me­rot ja se on val­mis­ta­jan mu­kaan mark­ki­noi­den par­hai­ten häi­riö­suo­jat­tu. Suomenkieliset käyttöohjeet, kahden vuoden takuu, helppo käyttää ja asentaa.                                                                                                              

Päätoiminnot VISION 700

MUISTILOHKOJEN OHJELMOINTI

KALTEVA VAKIOJAKO

ERITYISREIKÄPIIRI REIKÄPIIRI

AUTOMAATTINEN LUKUARVOJEN LÄHETYS

KIERROSNOPEUDEN LASKENTA

KULMAMITTAUSTILAN VAIHTO KUUSIKYMMENJÄRJESTELMÄN ASTENÄYTTÖ

RESOLUUTION VAIHTO

SÄDE/HALKAISIJAMITTAUKSEN VALINTA

SKAALAUSKERROIN

EI LINEAARINEN VIRHE, KOMPENSOINTI (10 PISTETTÄ) LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI

AKSELIEN YHDISTÄMINEN

VAKIOJAKO

TULOSTUSRIVIN ASEMOINTI

MUISTIN TYHJENNYS

YMPYRÄ N KESKIPISTEEN LASKENTA

RS-232 LIITÄNTÄ

KESKIPISTEEN LASKENTA

MM/TUUMA VALINTA

LUKUJEN NOLLAUS/ESIASETUS ABSOLUUTTINEN/INKREMENTAALINEN MITTAUS

ITSE-TESTI

REFERENSSIN LUKU

LUKUSUUNNAN KÄÄNTÄMINEN

LASKIN

ERITYISTOIMINTOJEN ESIINKUTSU

100 AKSELIEN LÄHTÖPISTETTÄ

100 TYÖKALUPAIKKAA

W-AKSELIN NÄYTTÖ

LAITEDIAGNOSTIIKKA

LUISTILIIKKEEN NOPEUDEN NÄYTTÖ

PEILIKUVA

 

Lisätoiminnot VISION 700 LCD

LEIKKUUNOPEUDEN LASKENTA

RAAKA-AINEEN PAINON LASKENTA

KIERTEIDEN LASKENTA

KARTION LASKENTA AUTOMAATTISESTI

KARTION LASKENTA

ASETETTU SKAALAUSARVO

PYÖRINTÄNOPEUSTYYPIN MÄÄRITYS

ESIINKUTSUTUN TYÖKALUN NÄYTTÖ

MATERIAALIN PAINON LASKENTA

KIELIVALINTA

 

Nykyaikainen, modernisti muotoiltu näyttö 2, 3 ja 4-akselin sovelluksiin. 5.7" taustavalaistu LED TFT LCD näyttö josta näkee kaikki akselit kerralla. USB liitäntä, kosketuskynä, CAN bus ja RS-232 liitäntä. Resoluutiot alkaen 1 µm. Dignostiikka näytölle ja mittasauvoille, Sopii käytettäväksi NCS mittasauvojen kanssa. Erittäin luotettava, universaali softa, joka sopii kaikille työstökoneille, päivitys internetin kautta. Tuhat muistilohkoa, Näytössä käytössä olevan toiminnon on-line apu, runsaasti helppokäyttöisiä toimintoja, myös paneeliasennettava malli. Näyttöön voidaan kytkeä kaikki Givi Misure mittasauvat ja lukupäät. kahden vuoden takuu, helppo käyttää ja asentaa. Käyttöohje Englannin kielinen.

Päätoiminnot VISION 900

KESKIPISTEEN LASKENTA

MM/TUUMA VALINTA

LUKUJEN NOLLAUS/ESIASETUS ABSOLUUTTINEN/INKREMENTAALINEN MITTAUS

ITSE TESTAUS

REFERENSSIN LUKU (REF)

LUKUSUUNNAN KÄÄNTÄMINEN

LASKIN

KIELIVALINTA

PYÖRINTÄNOPEUSTYYPIN MÄÄRITYS

ON-LINE APU

100 TYÖKALUPAIKKAA

100 AKSELIEN LÄHTÖPISTETTÄ

ERITYISTOIMINTOJEN ESIINKUTSU

LAITEDIAGNOSTIIKKA

ÄÄNIMERKKI ON/OFF

LUISTILIIKKEEN NOPEUDEN NÄYTTÖ

ASETETTU SKAALAUSARVO

PEILIKUVA TOIMINTO

YMPYRÄN KESKIPISTEEN LASKENTA

MUISTILOHKOJEN OHJELMOINTI

ÄÄNIMERKKI - REFERENSSIPISTE LÄHESTYY

KALTEVA VAKIOJAKO

ERITYISREIKÄPIIRI REIKÄPIIRI

AUTOMAATTINEN LUKUARVOJEN LÄHETYS

KIERROSNOPEUDEN LASKENTA

LEIKKUUNOPEUDEN LASKENTA

KULMAMITTAUSTILAN VAIHTO

KUUSIKYMMENJÄRJESTELMÄN ASTENÄYTTÖ

VAKIOJAKO

RAAKA-AINEEN PAINON LASKENTA

KIERRELASKENTA

AUTOMAATTINEN KARTIOLASKENTA KARTIOLASKENTA

RESOLUUTION VAIHTO

SÄDE/HALKAISIJAMITAN VALINTA

SKAALAUSKERROIN

EI LINEAARISEN VIRHEEN KOMPENSOINTI

LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI

AKSELEIDEN YHDISTÄMINEN

TULOSTUSRIVIN ASEMOINTI

MUISTIN TYHJENNYS

 
Pienikokoinen, edullinen, paneeliasennettava, monipuolinen näyttölaite, johon voidaan kytkeä kaikki mittasauvat ja lukupäät. Näytössä on suuret 17 mm korkeat kauas näkyvät numerot. Sovelluskohteina 1-akselin tarpeet, rikkoutuneen akselin korvaaminen, mittaradat, takavasteet jne. AWS varoitusjärjestelmä, järjestelmä monitoroi jatkuvasti "luistin" liikettä ja varoittaa poikkemista, virheilmoituksen jälkeen käytttäjä voi jatkaa tai tarkistaa ja korjata virheen. Näyttöä voidaan käyttää monilla toimialoilla, metalli-, puu-, muovi-, kumi-, tekstiili- ja kiviteollisuudessa, näyttö soveltuu myös erilaisten automaatio järjestelmien osaksi. Absoluutti SSI protokollan tai inkrementaalisten signaalien luku. Näyttää 8 numeroa, desimaalipisteen siirto ja negatiivinen lukema. Laitediagnostiikka, sisäinen kirjoittava muisti, Absoluutti singlaalit RS-422, resoluutiot alkaen 0,5 µm, RS-232 liitäntä.                                               1-akselin digitaalinen näyttölaite, jota käytetään vain magneettinauhan MP 200 kanssa. Näytössä 6,5 mm korkeat numerot, LCD näyttö miinusmerkillä. Sopii myös paneeliasennettavaksi, kaksi eri vakiokokoa joissa täysin samat toiminnot. Näyttöön sisältyy kaapeli 0,5, 1, 2 m kaapeli ja lukupää. Virtalähteenä verkkovirtalaturi tai 2 kpl AA paristoa, automaattinen virrankatkaisu, paristojen käyttöikä noin 1-vuosi. Pienikokoinen lukupää, jonka kiinnitys M3 tai M4 ruuveilla. Lukupään asennustoleranssi 0,3-1,5 mm magneettinauhasta. Pienestä koosta ja paristo käyttöisyydestään huolimatta, näyttö on täysiverinen luotettava ja laadukas Givi Misure ammattilaisnäyttö monipuolisilla toiminnoilla. Magneettinauhan MP 200 kanssa näytöllä saavutetaan + - 0,03 mm mittaustarkkuus, mikä riittää, porakoneelle, metalli sorvin Z-liikkeelle, puun- ja muovintyöstökoneille.

Päätoiminnot VISION 518

Päätoiminnot VISION 110

REFERENSSIN LUKU (REF) KÄSIN / AUTO

SSI PARAMETRIEN ASETUS

ITSE TESTAUS

ABSOLUUTTINEN / INKREMENTAALINEN MITTAUS

TIETOJEN ESI / UUDELLEEN ASETUS

MUITSTINTYHJENNYS

MM / TUUMAMITTOJEN VALINTA

KESKIPISTEEN LASKENTA

KIINTEÄN LASKENTARVON ASETUS

REF PISTEEN AUTOMAATTIHAUN POISTO

LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI

KULMAMITAN NÄYTTÖTOIMINTO

RESOLUUTION VALINTA

SÄDE/HALKAISIJAMITAN VALINTA

KUUSIKYMMENJÄRJESTELMÄN ASTENÄYTTÖ

OPTIOT

LUKUSUUNNAN VALINTA

RELETOIMINNOT, 2-relettä esim. luistin pysäytys.

REFERENSSIN LUKU

REFERENSSIN LUVUN POISTO

AJASTETUT RELEET

VÄLILUKUJEN OHJELMOINTI

LASKENTATILA, suora mittaus, lukuarvojen tuplaus / nelinkerteistaminen

LUKUSUUNNAN VALINTA

RS-232 LIITÄNTÄ, AUTOMAATTINEN DATAN SIIRTO

ITSE TESTAUS

ABSOLUUTTINEN JA INKREMENTAALINEN MITTAUS

TIETOJEN ESI / UUDELLEENASETUS

MUISTIN TYHJENNYS

LINEAARIVIRHEEN KOMPENSOINTI

RESOLUUTION VALINTA

VAPAALASKENTAISET PARAMETRIT

LUKUSUUNNAN KÄÄNTÖ

MM / TUUMA VALINTA

AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU

SÄÄSTÖTILA

PARISTO TAI VERKKOVIRTA TOIMINEN

Lataa Givi misure katalogi

MITTASAUVAT

MITTASAUVA ISA

MITTASAUVA SCR

Ominaisuuksiltaan ja rakeenteeltaan muutoin sama kuin SCR mittasauva ,paitsi pienempi ulkomitoiltaan 42x18 mm, sauvassa on yksikertaiset huulitiivisteet. Suositeltava mittasauva malli kun asennustila on ahdas, esimerkiksi pienen sorvin X-liike. Voidaan kytkeä ohjaukseen line-driver liitännän avulla. Toimitukseen kuuluu kaapeli vakiona 4 m ja liitin, liittimiä laaja valikoima ja kaapeli voidaan toimittaa tilattaessa halutun pituisena.
Monikäyttöinen optinen mittasauva ( ei lasisauva ).Valmistettu erittäin tukevasta aluimiiniprofiilista, 39x23 mm. Vahvistettu kaapeli, joka on kytketty lukupäähän suojaan piirikortilla, toimitukseen kuulu aina liitin näyttöön. Kaksikertaiset huuvitiivisteet, jotka on valmistettu kulutusta ja ja vaikeita olosuhteita kestävästä erikoismateriaalista. Laserilla kalibroitu vakaa virtapiiri. Resoluutiot alkaen 0,5 µm, mittaustarkkuus + - 3µm tai +- 10 µm. Lämpölaajenemiskerroin A=10,6 x 10 C, mittasauvoissa on lämpölaajenemiskompensointi, minkä ansiosta mitta on aina tarkka. Referenssipiste on vakiona keskellä, voidaan toivomusten mukaan siirtää. Laaja valikoima eri resoluutioita. MIttasauvaa saa moduulirakenteisena vaikka kuinka pitkällä liikkeellä. Mittasauva voidaan uudelleen asentaa. Suojattu oikosulkuja ja virtalähteen napaisuuden vaihtumista varten. Tätä mittasauva mallia käytetään Sorvin. jyrsinkoneen, porakoneen,särmäyskoneen jne  akseleiden liikkeiden mittaamisaan. Givi Misure mittasauvojen asennus on helppoa, lukupään etäisyys mittasauvasta on esiasetettu muovipaloilla tehtaalla, jotka poistetaan asennuksen jälkeen. Vielä kiinnityksen jälkeenkin lukupäätä voidaan passailla kiinnitysruuveja löysäämällä, sekä säätämällä lukupään hienosäätöruuveista. Voidaan kytkeä ohjeukseen line-driver liitännän avulla. Toimitukseen kuuluu kaapeli vakiona 4 m ja liitin, liittimiä laaja valikoima ja kaapeli voidaan toimittaa tilattaessa halutun pituisena

MITTASAUVA GVS 200

Magneettinauha MP 200 ja lukupää MTS M

Erittäin tukeva, vakaa ja kestävä mittasauva tärinältään haastaviin kohteisiin. Tyypillinen sovelluskohde ovat särmäyspuristimet. Optinen inkrementaalinen mittasauva, jossa on lasiasteikko. Lukupää kulkee itsekohdistuvalla- ja puhdistuvalla johteella, minkä ansiosta sauva mittaa ilmän häiriöitä koneen tärinän määrästä riippumatta. Säädettävä olkavarsi helpottaa asennusta. Resoluutiot alkaen 0,1 µm, tarkkuus +- 2,5 µm perusmallilla, voidaan toimittaa myös +- 1 µm tarkkuudella. Jokaisen mittasuvan mukana toimitetaan tarkastustodistus, Referenssi pisteet 10 mm välein koko mittasauvan matkalta, kätisyyttä ja ref. pisteiden asemaa voidaan käyttäjän toimesta vaihtaa. Mittasauvan kummassakin päässä on turvarajoittimet, huulitiivisteet on valmistettu kulutusta ja vaikeita olosuhteita kestävästä materiaalista. Valettu M12 ( IP 67 ) liitin, muita malleja kysyttäessä. Voidaan kytkeä ohjaukseen. Toimitukseen kuuluu kaapeli vakiona 4 m ja liitin, liittimiä laaja valikoima ja kaapeli voidaan toimittaa tilattaessa halutun pituisena. MP 200 magneettinauha on magnetisoitua plastoferriittiä, joka on vahvistettu ruostumattomalla teräksellä. Magneetinauha on helppo asentaa magneettinauhassa olevan tarran avulla koneen kylkeen tai esimerkiksi L tai U alumiini profiiliin. Magneettinauhan tulee ylittää kummastakin päästä vähintään 50 mm liikepituus ja se tulee lisäksi lukita ruuveilla kummastakin päästä. Toimitukseen kuuluu teräksinen suojakalvo nauhalle, joka samoin on tarrakkiinnitteinen. MP 200 magneettinauhan tarkkuus +- 0,03mm, joten se sopii esim. metallisorvin Z-liikkelle ja puun-ja muovintyöstökoneisiin, takavasteisiin jne. Lukupää MTS M lukupää on pieni kokoinen 25x 38x12,5 mm, runko on valmistattu valuraudasta, kiinnitys M4 ruuveilla. isot asennustoleranssit, suojattu oikosulkuja ja napaisuuden vaihtumista vastaan. MTS M lukupää voidaan liittää kaikkin Gvi misure näyttöihin, toimitukseen kuuluu liitin ja kaapeli vakiona 4m, kaapelipituus tilattaessa toiveiden mukaan.

Pyörivät pulssianturit.

Givi Misure valmistaa laajan valikoimat pyöriviä pulssiantureita. Pulssianturit mittaavat optisesti, pienten ulkomittojensa ansiosta ne voidaan asentaa ahtaisiin paikkoihin Laaja valikoima pulssivaihtoehtoja 64000 PPR asti, kaksisuuntaiset signaalit referenssipisteillä. Kaapeli liitännät sivusta ja takaa. Rungot alumiinia, erinomainen signaalin vakaus. Suojattu oikosulkuja ja napaisuuden vaihtumista vastaan. Lataa pulssianturi kuvasto tästä